VARANASI / najluđi grad na svijetu / Indija

“Varanasi je jedan od najstarijih u kontinuitetu naseljenih gradova na svijetu i mjesto najveće koncentracije vjerskog ludila po metru četvornome.” Obavijest …

source

Related Articles

Latest Articles

Top News